biglogo archivum

Drága Testvéreim, Drága Polónia! 

Ebben a nehéz időszakban legyünk szolidárisak egymással, támogassuk egymást, különösen a szépkorú testvéreinket. A sehítségnyújtás kapcsán köszönöm azokat a felajánlásokat, kezdeményezéseket, amelyek az intézményektől és magánszemélyektől is jönnek.

Ezek rendkívül pozitív gesztusok. A jót minnél jobban szítsuk fel magunkban, a jelen időszak ezt kívánja tőlünk. Ha látjuk, hogy valaki segítségre szorul, kérem ossza meg az információt a  +36303368868 telefonszámon.

Kedves Szeretteim, a Missziós Nővérekkel az üres templomban minden nap imádkozunk értetek. Minden nap 20.30-kor szentmisét mutatok be az üres templomban a ti szándékotokra, imádkozunk az Isteni Irgalmassághoz, elimádkozzuk a mindenszentek litániáját és a szupplikációt. Szeretettel várok mindenkit a lelkiekben való egységre. Használjuk ki a rádiós és televíziós adások sugárzását, hogy részt vehessünk a szentmiséken és a lelkiekben éljünk a szent áldozással.

A Nagyböjt gyorsan telik. A meghozott nehéz korlátozások ellenére – amelyekben nekünk élni kell – ne feledkezzünk meg a nagyböjti lelki odaadásról sem. A személyes imádság, az egyéni keresztút elvégzése, a lelkiismeret önkéntes számadása, vagy a vallásos olvasmányok kiválólehetőséget adnak az idő megfelelőkihasználására.

Közeledik a Nagyhét, a Nagyböjti Triduum és Húsvét ünnepe. Most ezt az időszakot másképp ünnepeljük, mint ahogy szoktuk. Fontos most a mi lelki egységünk, a hitbeli és szeretetbeli közösségünk, valamint a személyes bűnbánat. Az elkvetkező időszakban templomunkban a liturgiák a hívők részvétele nélkül zajlik le, de buzdítunk mindenkit az imádságbeli egységre.

Április 5, Virágvasárnap – Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe. A szentmise 11.00-kor lesz. Az egészégügyben szolgáloók szándékára fogunk imádkozni.

Április 9, Nagycsütörtök – 17.00-kor lesz az úrvacsora liturgiája. Imádkozunk a járvány idején – különösen az Olaszországban – elhunyt papokért. 19.00-21.00-ig szentségimádás a kihelyezett oltáriszentséég előtt – biztonságos keretek között lehetőség nyílik az egyéni imádságra és szentgyónásra.

Ápilis 10, Nagypéntek – a hívek részvétele nélkül 15.00-kor keresztút, 16.00-kor lesz az Urunk Szenvedésének liturgiája.Emlékezzünk meg továbbá a katyńi mártírokról és a smolenski katasztrófa áldozatairól is. 18.00-tól 21.00-ig szentségimádás Jézus sírjánál – biztonságos keretek között lehetőség nyílik az egyéni imádságra és szentgyónásra. 

A lengyel hagyományokban Nagyszombaton különös jelentősége van az ételszentelésnek, ez jelképezi ugyanis Isten kegyelmeinek bőségét minden egyes ember felé. A megszentelt étel ünnepélyes reggelin való fogyasztása Jézus feltámadása felett érzett örömünk egymással való megosztásában történik, ekkor ünnepi jókívánságokat szoktunk mondani egymnásnak. Az idén a járvány miatt templomunkban nem lesz ételszentelés, de  szeretteink körében elmondhatjuk az ilyenkor kijelölt imát a reggelinél.

Április 11, Nagyszombat – 12.00-15.00-ig szentségimádás Jézus sírjánál - biztonságos keretek között lehetőség nyílik az egyéni imádságra és szentgyónásra. 

Április 11-én este 19.30-kor – Húsvét Vigíliáján – Isten gyülekezetének részvétele nélkül lesz megtartva a nagyszombati szertartás.

Április 12-én, Húsvét vasárnap – Isten gyülekezetének részvétele nélkül 11.00-kor szentmise lesz az egyházközség hívei és az egész magyarországi lengyelség szándékára.

Április 13-án, Húsvét hétfőn - Isten gyülekezetének részvétele nélkül 11.00-kor szentmise lesz a járvány megfékezésének és a betegek gyógyulásának szándékára.

 

Drága Testvéreim

Isten áldását és jó egészséget kívánok nektek.

Krzysztof Grzelak SChr

A Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa

Fot. B.Pál

 

Kapcsolat

Országos Lengyel Önkormányzat
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Lengyel szószóló

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Lap teteje