allomas 10

Quo Vadis impresszum

ODPOWIEDZIALNI WYDAWCY:

Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha

Katarzyna Takácsné Kalińska – Prezes

adalbert@dombudapeszt.com REDAKCJA:

• ks. Krzysztof Grzelak, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie

• Anna Arkabus-Mázi
   anna.arkabusmazi@gmail.com

• Małgorzata Soboltyński
   smalgorzata43@gmail.com

• Piotr Kaczmarek

• Danuta Misiąg-Ollár, Agnieszka Barańska-Buchberger – korektura

 

ADRES:
1103 Budapest, Óhegy utca 11.

REDAKTOR NACZELNY:
Anna Arkabus-Mázi

REDAKTOR GRAFICZNY:
Dominika Somogyi

DRUKARNIA:
Páros Print Bt.

HU ISSN 1788–2125

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony