biglogo archivum

Drodzy Parafianie, kochana Polonio!

Ciągle jeszcze trwamy w epidemicznych obostrzeniach i nie możemy wspólnie celebrować ważnych wydarzeń dla naszej wspólnoty parafialnej jak i dla wspólnoty polonijnej. Tegoroczny maj  niesie wiele takich okoliczności.

W tym miesiącu, kiedy szczególnie oddajemy cześć Maryi, przeżywamy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Było wiele wspólnych planów, by godnie uczcić tę rocznicę. Nie tylko wspomnieć postać naszego Wielkiego Rodaka,  ale także wciąż uczyć się od Niego miłości do Boga i miłości do człowieka i odkrywać w człowieku odblask piękna jego Stworzyciela. Musimy jeszcze indywidualnie  włączać się w to przeżywanie, czy poprzez media, czy osobiście sięgając do lektury słów Ojca Świętego, które zostawił szczególnie nam Polakom.

W naszym kościele parafialnym w najbliższą niedzielę 17 maja o godz. 11.00 będzie sprawowana Msza Św. koncelebrowana jako dziękczynienie za osobę i dzieło  św. Jana Pawła II, a także przez jego wstawiennictwo prosić będziemy o potrzebne dary i umocnienie w tym trudnym czasie epidemii dla naszej parafii, całej Polonii na Węgrzech i dla naszej Ojczyzny. Mamy tę niebywałą łaskę, że możemy się modlić przy relikwiach naszego Świętego. W tym dniu po Mszy Świętej bez udziału Ludu Bożego, przed relikwiami, odmówimy litanię do św. Jana Pawła włączając w jej wezwania myśl o każdej i o każdym z Was, Drodzy Parafianie.

W Domu Polskim została wywieszona okolicznościowa wystawa pt.: „Karol Wojtyła. Narodziny”,   przygotowana i udostępniona przez Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy,

Kolejnym wydarzeniem, które jest ważne w naszym majowym kalendarzu, to Odpust Parafialny, kiedy czcimy Matkę Bożą Wspomożycielkę Wiernych. W niedzielę 24 maja, kiedy przypada data naszego Odpustu w liturgii przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Również w tę uroczystość nie będziemy mogli być razem, ale trzeba nam, i to jest bardzo ważne, tworzyć wspólnotę serc. W naszym kościele Msza Św. Odpustowa będzie sprawowana  o godz. 11.00. Jednym z darów tej uroczystości jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla siebie, czy jednej osoby zmarłej polecanej w modlitwie. Jak w obecnych warunkach można uzyskać ten dar? Podstawowym wymaganiem jest osobisty stan łaski uświęcającej, wolność od grzechu ciężkiego uzyskaną poprzez sakrament pokuty. W obecnych warunkach, kiedy nie możemy być na Mszy Św. w sposób fizyczny w kościele, łączymy się poprzez radio czy telewizję z celebrowaną liturgią eucharystii w tym dniu w jakimkolwiek kościele i przyjmujemy komunię świętą w sposób duchowy. I w tej duchowej łączności z naszą parafią, która przeżywa swoje święto, odmawiamy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu. W ten sposób możemy zadośćuczynić wszystkim warunkom, aby uzyskać wielki dar odpustu. Ceńmy sobie taką możliwość, wykorzystajmy ją dla wzrostu duchowego całej naszej parafii. Jak i każdego z nas osobiście.

Ostatnia niedziela maja to uroczystość Zesłania Ducha Świętego, inaczej Zielone Światki. W tę niedzielę w naszej parafii przewidziana była pierwsza komunia dwanaściorga naszych dzieci. Ze względu na okoliczności musimy przenieść komunię święta na inne dogodne terminy. Jedna grupa przyjmie Pana Jezusa w czerwcu, a pozostali przystąpią do komunii we wrześniu. Proszę Was więc kochani Parafianie o wielką modlitwę w intencji dzieci, aby pomimo takich okoliczności dobrze przygotowały się do spotkania z Panem Jezusem, a dla rodziców o wytrwałość i wielkiego ducha, aby ten ważny dzień nie utracił nic ze swego znaczenia w życiu dzieci.

Pamiętamy w Was kochani Parafianie w codziennej modlitwie przed najświętszym Sakramentem o godz. 20.30.

Wszelkiego Bożego błogosławieństwa i zdrowia. Ks. Krzysztof Grzelak i Siostry Misjonarki

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony