biglogo archivum

14 kwietnia 2020 r.  z udziałem Ambasadora RP nas Węgrzech Jerzego Snopka wraz z małżonką, burmistrza Óbudy László Kissa, przewodniczącej Samorządu Polskiego III dzielnicy Korinny Wesolowski  odbyła się zorganizowana przez Urząd Dzielnicy Óbuda-Békásmegyer oraz tamtejszy dzielnicowy Samorząd Polskiej Narodowości uroczystość pod pomnikiem katyńskim w Óbudzie.

Ze względu na panującą kwarantannę związaną z pandemią koronawirusa miała ona charakter kameralny. W óbudańskim Parku im. Męczenników Katynia przy pomniku, tablicy katyńskiej, tablicy pamięci A. Przewoźnika i dębach upamiętniających dwóch polskich oficerów narodowości węgierskiej,ofiar zbrodni katyńskiej, kpt. Emanuela Aladara Korompayego i kpt. Oskara Rudolfa Kuehnela złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. Towarzyszyła temu asysta członków Polsko-Węgierskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego.  

Symboliczne uroczystości wspomnieniowe również z udziałem przedstawicieli miejscowej Polonii 14 kwietnia odbyły się przy krzyżach katyńskich w Segedynie i w Székesfehérvár, a 19 kwietnia w Kościele  p.w. Swiętego Krzyża w Tata - miejscu gdzie staraniem tamtejszej Polonii od 2010 roku znajduje się tablica upamiętniająca ofiary Katynia i Smoleńska - odprawiona zostanie msza święta. Również 19 kwietnia o godz. 11.00 bez udziału wiernych proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech w budapeszteńskim Kościele Polskim sprawował będzie mszę świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, a następnie złoży symboliczne kwiaty przy tablicy katyńskiej znajdującej się na frontonie tego kościoła. 

80 lat temu wiosną 1940 roku, wykonując uchwałę Biura Politycznego KC  WKP sowiecka policja polityczna - NKWD - wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczpospolitej. Z  rozkazu Stalina wyniszczono polską inteligencję.

Ofiarami byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, a także naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele wolnych zawodów.

Pamiętamy o tym !

 

( inf. wł. fot. Samorząd III dz. )

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony