biglogo archivum

 

29 lutego w Budapeszcie na pierwszym w tym roku kalendarzowym plenarnym posiedzeniu zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

W obradach uczestniczyło 13 radnych, obecna była rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, dyrektorzy instytucji podległych OSP, goście.

Radni zatwierdzili sprawozdania z pracy instytucji, projekty ich budżetów oraz budżetu OSP na rok bieżący. Przyjęli poprawki do dokumentu stanowiącego o zasadach działania Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech i Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum,postanowiono ponownie rozpisać konkurs na stanowisko dyrektora PIBiM. Członkowie OSP zadecydowali, że rozwiązują Komisję ds. Wyznań i spraw Socjalnych, a powołali nową Komisję ds.

Koordynacji na której czele stanęła Hanna Kövesdi, a członkami komisji zostali Péter Bárkányi i Olivér Hardy. Ponadto radni OSP zatwierdzili wysokości diet wynikających z pełnienia funcji w OSP. Szczegóły na temat uchwał podjętych przez radnych, oraz wyniki głosowania dostępne będą w protokole z posiedzenia, który opublikowany zostanie na stronie:

www.lengyelonkormanyzat.hu .

Poinformowano, że tegoroczne obchody Dnia Polonii odbędą się 27 czerwca w Budapeszcie na Kőbánya.

(inf. b.)       

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony