biglogo archivum

16 stycznia 2020 roku w budynku Ambasady RP w Budapeszcie uroczyście zainaugurowano działalność konsulatu RP w Szentendre. Konsulat w Szentendre to trzecia , po Segedynie i Keszthely tego typu placówka na Węgrzech.

Nową placówką kierować będzie konsul honorowy Maciej Wasilewski. W skład jego okręgu konsularnego wchodzi komitat Pest oraz Nógrád. Akt powołania wręczył mu wiceminister Spraw Zagranicznych RP Paweł Jabłoński, a dokument uprawniający do wykonywania kierownika urzędu konsularnego, czyli exequatur, wiceministr  Handlu i Spraw Zagranicznych Węgier Ákos Berzetei.

W uroczystości w ambasadzie wzięli udział m.in. wicepremier Węgier Zsolt Semjén, wicemarszałek Zgromadzenia Narodowego Węgier János Latorcai , rzecznik narodowości polskiej w parlamencie węgierskim dr Rónayné Słaba Ewa i przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi. 

Głównym zadaniem konsulów honorowych jest dążenie do rozwoju/intensyfikacji stosunków polsko-węgierskich, zwłaszcza w dziedzinie kultury, nauki, biznesu, sportu oraz niesienie pomocy obywatelom polskim znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Służą poradą i informacjami dot. zagadnień konsularnych. Nie mają jednak możliwości wystawiania np. paszportów, czy dokonywania czynności związanych z aktami stanu cywilnego.

 

(inf. wł. b.)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony