biglogo archivum

Wieczornica przy budańskim pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

11 listopada aby uczcić rocznicę odrodzenia Polski na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech corocznie spotyka się budapeszteńska Polonia.

Tego roku - po raz pierwszy okolicznościowa wieczornica odbyła się przy nowym budańskim  pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującym się w XII dzielnicy Budapesztu przy ulicy Csörsz.

W uroczystości, która miała charakter patriotyczny ale również bardzo rodzinny uczestniczył i wystąpienie wygłosił ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, dyrektor i wicedyrektor Instytutu Polskiego panie Joanna Urbańska i Dominika Teske,  przedstawiciele władz węgierskiego Samorządu XII dzielnicy, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Molnár, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, który w modlitwie przywołał pamięć ojców polskiej niepodległości. Licznie przybyli uczniowie i nauczyciele Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, którzy przygotowali okolicznościowy program oraz delegacja Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech - instytucji OSP, polscy studenci węgierskiego uniwersytetu ELTE, przedstawiciele samorządów polskich I, II, III, IV, VII, VIII, X, XII, XIII i XXII dzielnicy Budapesztu. Rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier reprezenował Szabolcs Sutarski.

Wieczornicy asystowali członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego, a ich dowódca Emil Nagy przywołał zebranych do uroczystego Apelu Niepodległości.

Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców i wspólnie odśpiewano pieśń legionową "My Pierwsza Brygada".   

W godzinach przedpołudniowych delegacja PSK im. J.Bema na Węgrzech złożyła kwiaty  w powołanym do życia w 1936 roku miejscu polskiej pamięci narodowej przy tablicy Marszałka na placu Apor Vilmos.

( b. fot. B.Pál) 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony