biglogo archivum


Jubileusz 15-lecia obchodziła  w sobotę 28 września Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech.
W sali domu kultury Társoskör w III dzielnicy Budapesztu spotkali się na oficjalnej uroczystości rodzice, dzieci i nauczyciele, a także przedstawiciele  węgierskich władz  oświatowych, samorządowych z obecnym przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Zsoltem Bátorim na czele.

Obecna była wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Hanka Gałązka, która przekazała szkole brązowy medal "Wspólnoty Polskiej", a Kongres Oświaty Polonijnej reprezentowała prezydent dr Jolanta Tatara. Przybyli  prezesi organizacji polonijnych w tym dwóch najstarszych o zasięgu ogólnokrajowym: Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech i Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha, osoby zasłużone dla powstania szkoły, takie jak obecna rzeczniczka narodowości polskiej w parlamencie węgierskim Ewa Ronay. Uroczystość swą obecnością zaszczycił ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką. Były oficjalne wystąpienia, odczytano list od Pierwszej Damy RP pani Agaty Kornhauser-Duda . Odbyło się pasowanie pierwszoklasistów, a starsi uczniowie szkoły przygotowali okolicznościowy program. Specjalnie na tę okazję z Polski przyjechał doskonale znany polonijnym dzieciom na Węgrzech "Bemolek z Wiolionką". Nie zabrakło naturalnie życzeń, kwiatów, podziękowań i urodzinowego tortu. 

W tym roku szkolnym  OSP kształci 185 uczniów na całych Węgrzech. Szkoła Polska na Węgrzech rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2004 roku, a utworzona została w wyniku przekształcenia dotychczasowego modelu nauczania jakimi były tzw."szkółki niedzielne". Działały one już od ponad 20 lat na całym obszarze Węgier. Początkowo szkółki niedzielne znajdowały się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema, następnie od 1997 roku pieczę nad nauczaniem jęz. polskiego przejął Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej., który to stał się inicjatorem i założycielem Szkoły Polskiej na Węgrzech. Utworzony został model tzw." szkoły w rozproszeniu", z główną siedzibą w Budapeszcie. Uczniowie spoza stolicy uczęszczają na zajęcia w oddziałach szkoły znajdujących się w różnych miastach kraju. Szkoła Polska na Węgrzech jest placówką, mającą status szkoły o charakterze uzupełniającym, która na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych działa w oparciu o obowiązujące przepisy
węgierskiego systemu edukacyjnego. Jest szkołą prowadzącą naukę zarówno języka polskiego jako ojczystego, jak i dziedziczonego oraz obcego.
Kształcenie w szkole obejmuje dwa poziomy: szkołę podstawową (nauczanie w klasach 1-8) i szkołę średnią ( nauczanie w klasach 9-12). Edukacja dotyczy języka polskiego i wiedzy o Polsce. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania zgodny z węgierskimi wymogami oświatowymi. Oceny z języka polskiego uzyskane przez uczniów są honorowane przez szkoły węgierskie i wpisywane na świadectwa szkoły węgierskiej. Poza tym język polski stał się jednym z przedmiotów uznawanych na świadectwie maturalnym.W 2010 roku szkoła została uhonorowana prestiżową nagrodą" za działalność na rzecz mniejszości narodowej" przyznawaną przez premiera Węgier.
Obecnie dyrektorem Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech jest mgr Anna Lang.
(b.) 

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony