biglogo archivum

19 września w Egerze tamtejszy Samorząd Polski i Klub Polonia były gospodarzami uroczystości zorganizowanych z okazji 80. rocznicy przybycia polskich uchodźców wojennych na Węgry, która rozpoczęła się na cmentarzu Kisasszony, a następnie kontynuowana była na zamku.

Wśród gości obecni byli przedstawiciele Ambasady RP na Węgrzech w osobach konsula Marcina Sokołowskiego i attaché obrony, wojskowości i lotnictwa płk Tomasza Trzcińskiego, dr Jolanta Miśkowiec i Jerzy Platajs z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, burmistrz Egeru László Habis, przedstawiciele Węgierskiego Wojska oraz polskich Fundacji MOST i Pomoc Polakom na Wschodzie, nauczyciele i studenci toruńskiego Uniwersytetu im. M.Kopernika, członkowie Organizacji Rekonstrukcji Historycznej Mistrzów Kwartałów Miejskich w Egerze, przedstawiciele miejscowych władz samorządowych i dyrekcji Egerskiego Muzeum, a także delegacje dwóch najstarszych organizacji polonijnych na Węgrzech Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema i Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha. Z Füzesabony przybyła wdowa i córki śp. Mariana Trojana, jednego z najmłodszych polskich uchodźców wojennych na Węgry, który w 1956 roku po kilkuletnim pobycie w Polsce powrócił na Węgry, gdzie założył rodzinę i mieszkał do końca swego życia. Poświęcenia odnowionej kwatery dokonał polski franciszkanin o. Paweł Cebula OFM Conv pełniący posługę kapłańską na Węgrzech. Swiadkami uroczystości była miejscowa Polonia i jej węgierscy sympatycy.      

We wrześniu br. dzięki współpracy budapeszteńskiego Polskiego Konsulatu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, polskim Fundacjom MOST i Pomoc Polakom na Wschodzie, egerskiego Samorządu Narodowości Polskiej oraz studentów i nauczycieli Uniwersytetu M.Kopernika w Toruniu  odnowiona została polska kwatera wojskowa na cmentarzu Kisasszony w Egerze , gdzie znajduje się 11 grobów żołnierzy zmarłych w czasie II wojny światowej.

Kwatera ta przypomina o polskich uchodźcach, oficerach i żołnierzach którzy od września 1939 roku do marca 1944 roku znajdując schronienie na przyjaznej ziemi węgierskiej skoszarowani byli w obozie powstałym w murach egerskiego zamku. Dzisiaj przy tablicy znajdującej się na zamkowych murach złożono kwiaty i przywołano pamięć wydarzeń sprzed 80 lat.

( inf.wł. fot. B.Pál )

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony