biglogo archivum

14 września w Zalaszentgrót -  Csáford odbyły się uroczystości zorganizowane dla uszczenia 80. rocznicy przybycia na Węgry pierwszych polskich uchodźców wojennych w 1939 roku.

Wypełniła je ceremonia składania wieńców przy tablicy upamiętniającej miejsce w którym w Zalaszentgrót w 1939 r. ( Hotel Korona) przyjmowano Polaków.  Tu wystąpienia wygłosili panowie: dr Géza Cséby - konsul honorowy RP w woj. Veszprém-Zala, András Buskó w imieniu Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, burmistrz miasta József Baracskai i miejscowy historyk, nauczyciel Tibor Vikár.  Następnie na cmentarzu w Csáford poświęcono grób w którym spoczywają prochy ppłk Tadeusza Moszczeńskiego. W miejscowym Domu Kultury historyk wojskowości Endre Varga otworzył wystawę dokumentów polsko-węgierskich z okresu II wojny światowej, a pochodzących ze zbiorów Tibor'a Vikára, który przy wsparciu wiceburmistrza miasta pana Gábora Balogha był głównym inicjatorem i "reżyserem" imprezy. Ambasadę RP na Węgrzech reprezentował attaché Obronności płk Tomasz Trzciński. 

( red. inf.wł. i źródło: Polakia Magazin)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony