biglogo archivum

12 lipca w Budapeszcie na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Obecnych było 9 radnych, którzy przyjęli
sprawozdanie finansowe za rok 2018 z działalności OSP i podległych mu instytucji. 

Ponadto radni po zapoznaniu się z dotychczasowymi dokumentami ( umowami, ekspertyzami rzeczoznawców ) związanymi z powstaniem i wynikającymi kosztami
z przebudowy budynku Ośrodka Oświatowego w Balatonboglár, potwierdzili przejrzystość i celowość podjętych działań i wydatkowanych kwot, uznali, że należy prace te kontynuować i czynić starania związane z pozyskaniem brakujących funduszy na przewidziane projektem prace.

(b.)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony