biglogo archivum

„Zejście ich poczytano za nieszczęście,  a oni trwają w  pokoju …" 

3 maja, w dniu święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja, odbyła się zorganizowana przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech przy wsparciu władz Węgier, uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika upamiętniającego ofiary wypadku autokarowego w Balatonkeresztúr,  połączona z błogosławieństwem nowego pomnika Matki Bożej Megjugorskiej.

Uroczystości rozpoczęła msza święta sprawowana przez polskich i węgierskich księży pod przewodnictwem ks. László Varga biskupa diecezji kaposvárskiej w kościele w Balatonszentgyörgy. W imieniu rządu węgierskiego okolicznościowe przemówienie wygłosił Miklós Soltész, sekretarz stanu ds. wyznań i kontaktów narodowościowych w kancelarii premiera Węgier. Ambasadę Polską na Węgrzech reprezentował konsul Marcin Sokołowski – naoczny świadek wydarzeń sprzed 17 lat.Obecna była ambasador Caritas Węgier, wdowa po prezydencie Ferencu Mádlu Dalma Mádl, która w 2002 zaangażowała się w pomoc ofiarom wypadku,  węgierscy parlamentarzyści wraz z rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabą Ewą, polskie i węgierskie duchowieństwo z proboszczem Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofem Grzelakiem SChr., polscy samorządowcy z przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech  Zsoltem Bátorim na czele, przedstawiciele polskich instytucji samorządowych oraz najstarszych organizacji polonijnych: Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema i Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha. Przybyły delegacje miejscowych władz. Licznie reprezentowana była węgierska Polonia. Szczególnego charakteru nadawała obecność gości z chorwackiego Mostaru i z  Polski w osobach przedstawicieli rodzin ofiar nadbalatońskiej katastrofy, a wśród nich obecny był uczestnik ówczesnej pielgrzymki franciszkanin brat Stefan Banaszczuk. Uroczystości ubogaciła muzyczna oprawa mszy świętej w wykonaniu zespołu „Guadalupe” z Lublina i uczestnicząca w odsłonięciu pomnika Orkiestra Wojskowa Garnizonu w Kaposvár oraz młodzież Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech. 

1 lipca 2002 r. autobus wiozący polskich pielgrzymów do sanktuarium maryjnego w Medjugorie w Bośni rozbił się nad Balatonem. W wypadku zginęło 20 osób. W miejscu tym nieopodal Balatonkeresztúr przed laty wzniesiono pięciometrowy pomnik posiadający formę dzwonnicy, wykonanej z pnia drzewa. Pień i trzy odchodzące od niego konary okryte są kopułą z krzyżem. Pod kopułą umieszczono dwadzieścia dzwonków. Na pomniku widnieje dwujęzyczny cytat z Księgi Mądrości: "... zejście ich poczytano za nieszczęście,  a oni trwają w  pokoju" oraz napis: "Pamięci polskich pielgrzymów - ofiar tragicznego wypadku, który zdarzył się w tym miejscu 1 lipca 2002". Nad tekstem widnieje wizerunek orła. Dziś  u stóp pomnika, w miejsce dotychczas tam umieszczonej maleńkiej figurki Matki Bożej stanęła 1,5  metrowa, wykonana  przez Mirco Fellici z marmuru karraryjskiego Matka Boska Medjugorska.

Polonijne uroczystości z okazji Swiąt Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja kontynuowane były w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych, gdzie odbyła się msza w intencji Ojczyzny,  Apel Jasnogórski i spotkanie w Domu Polskim.

( b. fot. B.Pál  )     

     

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony