21 marca w Muzeum Literatury w Budapeszcie odbyła się pierwsza publiczna prezentacja książki wydanej w 2019 r. w języku węgierskim staraniem Fundacji im. Wacława Felczaka w tłumaczeniu Noémi Petneki pod węgierskim tytułem  „ Wacław Felczak.

A szabadság futára” ( tyt. oryginału: Emisariusz wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka), przy udziale autora Wojciecha Frazika. Przedstawiono także węgierskie wydawnictwo pt. „MEMENTO Szmolenszk – Budapest 2018”, będące pokłosiem ubiegłorocznej uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńkiej.   Prezentację z okazji Dnia Polsko-Węgierskiej Przyjaźni z udziałem m.in. przewodniczącego Komisji Zagranicznej ZN Zsolta Németha oraz posłów Sejmu RP Anny Milczanowskiej i Józefa Leśniaka zorganizowały fundacje: Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány i  Fundacja Wacława Felczaka.

(b.)