biglogo archivum

 

21 marca w Muzeum Literatury w Budapeszcie odbyła się pierwsza publiczna prezentacja książki wydanej w 2019 r. w języku węgierskim staraniem Fundacji im. Wacława Felczaka w tłumaczeniu Noémi Petneki pod węgierskim tytułem  „ Wacław Felczak.

A szabadság futára” ( tyt. oryginału: Emisariusz wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka), przy udziale autora Wojciecha Frazika. Przedstawiono także węgierskie wydawnictwo pt. „MEMENTO Szmolenszk – Budapest 2018”, będące pokłosiem ubiegłorocznej uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńkiej.   Prezentację z okazji Dnia Polsko-Węgierskiej Przyjaźni z udziałem m.in. przewodniczącego Komisji Zagranicznej ZN Zsolta Németha oraz posłów Sejmu RP Anny Milczanowskiej i Józefa Leśniaka zorganizowały fundacje: Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány i  Fundacja Wacława Felczaka.

(b.)

 

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony