biglogo archivum

Samorząd Narodowości Polskiej w Békéscsabie oraz Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni Polsko – Węgierskiej z okazji Dnia Przyjaźni zorganizowały 16 marca br. uroczysty koncert w békéscsabańskim Domu Kultury.

W koncercie udział wziął chór Dalárda z Nyíregyházy, chór im. Chopina z Békéscsaby, chór dziecięcy z katolickiej szkoły podstawowej w naszym mieście, oraz soliści i muzycy, dzięki którym poziom koncertu usytuował się na wyższym szczeblu. Licznie przybyłych przywitała przewodnicząca tutejszego samorządu polskiego – Małgorzata Leszkó. Następnie głos zabrał przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego –  Bátori  Zsolt, oraz prezes naszego stowarzyszenia Máté László. W wystąpieniach przpominali historię ustanowienia święta przez oba kraje, opartą na ponad 1000 -  wiecznej przyjaźni, oraz podkreślali jego znaczenie w dzisiejszych czasach. Po części oficjalnej jako pierwszy wystąpił kameralny chór Dalárda  z Nyíregyházy, którym dyrygowała Pappné Szabó Ella. W ich wykonaniu, oprócz utworów węgierskich usłyszeliśmy polskie: Lasocki – Mazur, Różdżyński – Oj nasi jadą, Góralu, czy ci nie żal, Szła dzieweczka w przetworzeniu dla chóru, oraz wzruszający polski utwór Brewczaka – Uwierz Polsko. Następnie wystąpił chór im. Chopina, którym od 2 lat   kieruje Szák – Kocsis Péter. Z polskich utworów usłyszeliśmy: Górecki – Zdrowaś bądź Maryja, opracowane dla chóru piosenki ludowe: To i hola, Zielona lipka, Hej sokoły. Na zakończenie oba chóry zaśpiewały ulubiony utwór naszego papieża Jana Pawła II.  – Barkę, oraz średniowieczny hymn polski: Gaude Mater Polonia. Po koncercie zainteresowani mogli obejrzeć wystawę wykonaną przez samorządy polskie z  Győr i Nyíregyháza o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Publiczność, która licznymi brawami nagrodziła występujących, wychodziła z sali pełna wzruszeń i napełniona pozytywną energią.

Małgorzata Leszkó

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony