biglogo archivum

14 marca 2019 roku Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech zaprosiło na tym razem już  225 urodziny Generała, które tradycyjnie odbywały  się przy jego pomniku w Budapeszcie w przeddzień święta narodowego Węgier upamiętniającego Powstanie Węgierskie 1848-1849 roku, a którego naczelnym wodzem 171 lat temu był patron tego najstarszego na Węgrzech polonijnego  stowarzyszenia  Józef Bem.

W czwartkowe przedpołudnie uroczystość swą obecnością zaszczyciła Małgorzata Radwan-Vass kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Polskiej na Węgrzech, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie, a także w asyście Attaché Obrony, Wojskowości i Lotnictwa Ambasady RP w Budapeszcie płk Tomasza Trzcińskiego i Oficera Łącznikowego Policji podinspektora Bogusława Kołdysa, dyrektor i wicedyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanny Urbańskiej i Dominiki Teske, złożyła wieniec przy pomniku Józefa Bema.

Obecni byli przedstawiciele polskich samorządów narodowościowych z wiceprzewodniczącą OSP Małgorzatą Soboltyński i przewodniczącą SSP dr Dorotą Várnai na czele. Rzeczniczkę narodowości polskiej w ZN Węgier reprezentował jej asystent Szabolcs Sutarski. Przybyła  delegacja Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha oraz m.in. członkowie Stowarzyszenia Węgierskich Absolwentów Polskiego WAT-u, a także reprezentacje uczniów i nauczycieli Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie i asysta składająca się z członków Stowarzyszenia  Grupy Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego na Węgrzech oraz osoby prywatne. 

W imieniu gospodarzy uroczystość prowadził wiceprezes stowarzyszenia im. J.Bema Jakub Nagy, który między innymi powiedział:

"Bardzo się cieszymy, że tak licznie zgromadziliśmy się dzisiaj przy pomniku, aby oddać hołd pamięci Ojczulka Bema. A szczególnie cieszy nas to, że przybyli tu nie tylko Polacy - ci, żyjący na Węgrzech także Węgrzy - przyjaciele narodu polskiego. Wszyscy tu zgromadzeni dajemy świadectwo trwałych więzów, których podstawą są wydarzenia z historii - dawne związki dynastyczne, udział Jana III Sobieskiego w walkach z Turkami, okres Wiosny Ludów, pomoc Węgrów udzielona Polakom w czasie wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, rok 1956 (...).

Myślę, że naszym zadaniem i obowiązkiem jest opiekować się wielowiekowym Braterstwem, by przetrwało i dalej umocniało się. Aby nasze dzieci i następne pokolenia świętowały urodziny Bema przy tym pomniku tak jak my to robimy już od ponad sześćdziesięciu lat.  Niech żyje przyjaźń polsko-węgierska!" 

Dzień 15 marca jest świętem narodowym na Węgrzech. W tym dniu odbywają się liczne uroczystości państwowe, mające upamiętnić krew bohaterów, w tym Polaków, którzy zginęli w walkach o wolność, a budański pomnik Józefa Bema to prawdziwy symbol przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami.

 (b.)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony