biglogo archivum

 

26 września w Budapeszcie w parku przy ul. Csörsz ( XII dzielnica) uczestniczyliśmy w odsłonięciu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

26 września w Budapeszcie w parku przy ul. Csörsz ( XII dzielnica) odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość swą obecnością zaszczycili marszałkowie polskiego i węgierskiego parlamentu panowie Marek Kuchciński ( marszałek Sejmu) i László Kövér ( marszałek Zgromadzenia Narodowego RW) wraz z wicemarszałkiem ZN Jánosem Latarcaim oraz ambasadorem RP na Węgrzech Jerzym Snopkiem, a gospodarzem uroczystości był burmistrz XII dzielnicy Zoltán Pokorni.

Dzieło krakowskiego artysty rzeźbiarza Michała Wiśniosa jest darem Sejmu RP dla narodu węgierskiego w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, którego urzeczywistnienie doszło do skutku dzięki wsparciu Ambasady Polskiej w Budapeszcie.

Autorami pomysłu i inicjatorami powstania pomnika J.Piłsudskiego w Budapeszcie są Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech i Samorząd Polski XII dzielnicy. 

Swiadkami uroczystości była tutejsza Polonia, a wśród niej m.in. obecna i była rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier panie dr Rónayné Słaba Ewa i dr Csúcs Lászlóné Halina, wiceprzewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Małgorzata Soboltyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech Korinna Wesolowski i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św Wojciecha Monika Molnár, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks.

Krzysztof Grzelak SChr., polscy samorządowcy, Legion Polski oraz reprezentanci instytucji polonijnych i mediów. 

Obaj marszałkowie parlamentów w swoich przemówieniach nawiązali do 1920 r., kiedy to Węgrzy po najeździe bolszewików wysłali Polsce pomoc, a w 1918 roku Węgrzy jako jedni z pierwszych uznali oficjalnie państwo polskie i przesłali do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego list zapewniający o poparciu dla Polski na arenie międzynarodowej.

 

 ( b. fot. B.Pál)   

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony