biglogo archivum

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zakończył w niedzielę. Ponad 600 uczestników w Warszawie przez trzy dni ( 20-23 września) obradowało w forach tematycznych, debatując o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi. duszpasterstwie oraz mediami.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Senat w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem było stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Polonię węgierską na Zjeździe reprezentowała 10-osobowa delegacja w

składzie: dr Csúcs Lászlóné Halina - członek Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP,  dr Rónayné Słaba Ewa - rzecznik narodowości polskiej w ZN RW, Soboltynski Róbertné - wiceprzewodnicząca OSP na Węgrzech, Wesolowski Korinna - prezes PSK im. J.Bema na Węgrzech, Monika Molnár - prezes SKP na Węgrzech p.w. św. Wojciecha , dyrektor Domu Polskiego,  Piotr Piętka - dyrektor PIBiM w Budapeszcie, Anna Lang - dyrektor OSP na Węgrzech, Anna Petrowics - nauczycielka OSP na Węgrzech, Emil Nagy - PSK im. J.Bema i Legion Polski, Bożena Bogdańska-Szadai - media.

(red fot.Wspólnota Polska)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony