biglogo archivum

16 maja w Budapeszcie odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech.

Na kolejną kadencję czyli od roku 2017 do 2022 władze stowarzyszenia stanowią zarząd i komisja rewizyjna. Do zarządu wybrano panie: Molnárné Sagun Zdzisławę, Molnárné – Cieślewicz Elżbietę, Nagy Ewę, Soboltyński Róbert Lászlóné, Takácsné – Kalińską Katarzynę. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia funkcję honorowego członka stowarzyszenia zarządu pełni ( każdorazowo) aktualny proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech czyli obecnie ks. Krzysztof Grzelak SChr. W skład komisji rewizyjnej walne zebranie wybrało panie: Koziorowski Krystynę, Rege Béláné i Pauer Barbarę.

Ukonstytuowanie władz stowarzyszenia odbędzie się w terminie późniejszym.

(red. fot. M.Soboltyński)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony