biglogo archivum

1 maja 2017 roku w Pułtusku odbył się się zjazd Rady Polonii Świata. Przewodniczącą RPŚ została wybrana Teresa Berezowski z Kanady.

Teresa Berezowski przez wiele lat była przewodniczącą Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz przewodniczącą Zarządu Okręgu Kanada Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza graniami kraju.

Rada Polonii Świata jest porozumieniem organizacji polonijnych i organizacji zrzeszających Polaków poza granicami Polski. Organizacje członkowskie Rady Polonii Świata zachowują pełną niezależność organizacyjną w ramach swoich struktur krajowych.

Poprzedni zjazd RPS miał miejsce w listopadzie 2013 roku, a funkcję przewodniczącego pełnił Jan Cytowski z Kanady.

Węgry na obradach RPŚ reprezentowały panie: Ewa Rónay – przewodnicząca OSP, Korinna Wesołowski – prezes PSK im. J.Bema na Węgrzech i Elżbieta Cieślewicz Molnárné wiceprezes SKP p.w. św. Wojciecha.

(red. fot. T.Kopeć-Austria)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony