biglogo archivum

20 września 2008 rokujuż po raz drugi obchodzono w mieście Sárvár ' Sárvári Lengyelség Napja '.
Staraniem Tamtejszego Samorządu Mniejszości Polskiej w ubiegłym roku władze miasta włączyły do kalendarza imprez dzień 20 września jako Dzień miejscowej Polonii.
Zachowane dokumenty z tamtych lat, które pieczołowicie gromadzi przewodniczący SMP w Sárvár Ferenc Zarowny - potwierdzają fakt, iż był tam jeden z największych na Węgrzech obozów dla internowanych Polaków.

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony