biglogo archivum

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa “ Warszawa, Ambasada RP w Budapeszcie, OSMP na Węgrzech oraz Muzeum i Archiwum WP zapraszają na otwarcie wystawy fotograficznej ' Katyń “ Auschwitz' “ reżimy totalitarne wobec duchownych kościołów chrześcijańskich okupowanej Polski 1939-1945, które odbędzie się w dniu 21 września (niedziela) o godz. 12.00 w Sali wystaw czasowych muzeum ( 1102 Budapest, ul. Állomás 10.) Otwarcia wystawy dokona pan Andrzej Przewożnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a czynna będzie ona do 15 stycznia 2009r. (b.)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony