biglogo archivum

˘ W dniu 1 września o godz. 11.00 na cmentarzu Farkasrét przy grobach dr Józsefa Antalla (seniora) i płk. Zoltána Baló PSK im.J.Bema na Węgrzech organizuje rocznicowe polonijne spotkanie, a następnie w siedzibie stowarzyszenia ( Bp.Vdz. ul.Nádor 34) odbędzie się spotkanie bemowców z Boglarczykami.
˘ W dniu 1 września o godz. 17.00 odbędzie się otwarcie nowego roku nauczania w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP na Węgrzech.
˘ W dniach 5-6 września w Eger z udziałem przedstawicieli mniejszości Greckiej i Polskiej odbywały się będą Dni Gastronomii.
˘ W dniu 7 września o godz. 10.30 w budapeszteńskim Kościele Polskim odprawiona zostanie msza święta dziecięca na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
˘ W dniu 6 września w Szolnoku otwarta zostanie wystawa dot. Powstania Warszawskiego.
˘ W dniu 13 września wierni z naszej polskiej parafii w Budapeszcie pielgrzymować będą na Górę Kalwarię.
˘ W dniu 19 września w Ambasadzie RP w Budapeszcie z pomysłu PSK im.J.Bema przy współpracy Polskiego Przedstawicielstwa Turystycznego na Węgrzech odbędzie się prezentacja Ziemii Lubuskiej, Kaliskiej, Łódzkiej, woj. Swiętokrzyskiego oraz Warmii i Mazur.
˘ W dniu 20 września w Tata z inicjatywy tamtejszego Samorządu Mniejszości Polskiej odbywał się będzie 'Dzień Wyrównanej Szansy' ( Esélyegyenlőség Napja), a do udziału w nim zaproszono gości z Polski z Marszałkiem woj. świętokszyskiego na czele. W programie m.in. podpisanie listu intencyjnego pomiędzy woj.świętokrzyskim i Komarom-Esztergom, występ zespołu 'Uśmiech' z Domu Kultury w Pińczowie i zespołu ze Szkoły Specjalnej w Pińczowie, otwarcie wystawy prac uczniów ze Szkoły Specjalnej z Pińczowa.
˘ W dniu 20 września na statku 'Europa' o godz. 17.00 rozpoczną się uroczystości 50-lecia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im.J.Bema na Węgrzech. (Wstęp za zaproszeniami).
˘ W dniu 21 września o godz. 10.30 w budapeszteńskim Kościele Polskim odprawiona zostanie msza święta Jubileuszowa z okazji 50-lecia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im.J.Bema na Węgrzech.
˘ Również 21 września w Muzeum Węgierskiej Polonii ( Bp.X dz. ul. Állomás 10) otwarta zostanie wystawa poświęcona duszpasterstwu polskiemu na Węgrzech.
˘ W dniu 21 września o godz. 10.00 w kościele św. Krzyża w Tata rozpocznie się msza święta podczas której wystawiona będzie przybyła z klasztoru w Swiętym Krzyżu relikwia św. Krzyża. Współinicjatorem sprowadzenia relikwii z Polski był SMP w Tata.
˘ W dniu 24 września w Budapeszcie z pomysłu PSK im .J.Bema przy współpracy z Ambasadą RP organizowane jest spotkanie węgierskich absolwentów polskich uczelni wyższych.
˘ W dniu 27 września o godz. 10.00 rozpocznie się posiedzenie OSMP.

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane w w/w programach.

(b.)


 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony