biglogo archivum

19 października , w dniu 32-tej rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko Samorząd dzielnicy Csepel uczcił jego pamięć zapaleniem zniczy i symbolicznym pochyleniem głowy przed poświęconą mu tablicą pamiątkową.

Ze strony samorządu obecni byli p.Lénárd Borbély burmistrz, dr. Gábor Szeles sekretarz urzędu i dr. Anikó Vincze zastępca sekretarza urzędu, a ze strony Zgromadzenia Narodowego Węgier w imieniu pana posła Szilárda Németha obecny był jego współpracownik.

Bł.ks. Jerzy Popiełuszko znany był jako duszpasterz Solidarności, za jego patriotyczne kazania w 1984 roku został porwany i zamordowany przez tajne służby bezpieczeństwa partii komunistycznej. W 2010-tym roku beatyfikowano go. Dzielnica Csepel upamiętniła imię ks. J.Popiełuszko nadając nazwę jednej z ulic i odsłaniając tablicę poświęconą jego pamięci, a na terenie tutejszego Ośrodka Sportu, Wypoczynku i Imprez parę lat temu ustawiono specjalną dzwonnicę.
(inf. Samorząd-Csepel)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony