biglogo archivum

Jeżeli chcesz zapoznać się z nowymi technikami, rozwinąć umiejętności rysunkowe i plastyczne czekamy na zainteresowanych.

Zgłoszenia: 06 30 / 321 59 04
Nagyné T. Renata
Samorząd Polski w Józsefváros

Miejsce: Nemzetiségi Önkormányzatok irodaja, Budapest VIII ker.
Vajdahunyad utca 1/b.
Dojazd: tramwajem 4-6 do
placu Harminckettesek

Umiejętności rysunkowe nie są konieczne, celem spotkań jest swobodna twórczość.
Wiek uczestników (dzieci i młodzież) jest nieograniczony.

Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia prowadzi: Nagy Karolina artysta rzeźbiarz

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony