biglogo archivum

Polski Instytut Badawczy i Muzeum został założony w Budapeszcie 15 września 1998 roku. Działalność placówki nie ogranicza się tylko do polskiej społeczności i dotyczy również inicjatyw na rzecz rozwoju stosunków polsko-węgierskich. Wśród zbiorów instytutu znajdują się m.in. dokumenty polskich uchodźców, którzy znaleźli się na Węgrzech po niemieckim ataku na Polskę w 1939 roku oraz dokumentacja budowy pomnika gen. Józefa Bema w Budapeszcie.

W uporządkowywaniu i konserwacji zbiorów archiwalnych regularnie uczestniczy m.in. Instytut Pamięci Narodowej (IPN), np. wysyłając archiwistów do stolicy Węgier. Ponadto w muzeum w X. dzielnicy Budapesztu niegdyś licznie zamieszkiwanej przez polskich emigrantów, można zobaczyć stałą wystawę o tysiącletnich stosunkach polsko-węgierskich, która została odnowiona w 2022 roku.

Uroczystości związane z 25-leciem PIBM odbyły się 16 listopada w siedzibie instytucji ( Budapeszt, X dzielnica ulica Állomás 10)  i były połączone z otwarciem nowej wystawy na temat: "Izabela Węgierska i jej rodzina" jest to najnowsza ekspozycja Towarzystwa Rapperswilskiego, z którym Instytut od lat współpracuje. Polski Instytut Badawczy i Muzeum jest instytucją Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Gromadzi, bada i eksponuje materiały dotyczące historii, życia kulturalno – społecznego i organizacji polonijnych na Węgrzech. Przez pierwsze siedemnaście lat (do 2015 roku) dzisiejszy PIBiM  nosił nazwę Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. Inicjatorem powstania i pierwszym dyrektorem był dr Konrad Sutarski, następnie funkcję tę pełnili: dr Tibor Rémiás, Józef Virágh, Piotr Piętka i obecnie István Balázs. 

Osobiście wydarzenie zaszczycili dyrektorzy instytucji minionych kadencji, przedstawiciele Ambasady RP na Węgrzech z kierownik Wydziału Politycznego i Ekonomicznego Katarzyną Ratajczak-Sową i kierownikiem Wydziału Konsularnego i Polonii Andrzejem Ryszardem Kalinowskim, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, Anna Piekarska zastępca dyrektora Muzeum Historii Polski, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Maria Felföldi, zastępca dyrektora Krajowej Biblioteki im. Széchenyiego István Horváth, András Farkas sekretarz Stowarzyszenia Węgierskich Archiwistów, delegacja z Towarzystwa Rapperswilskiego z prezes dr hab. Hanną Krajewską,  pracownicy Urzędu OSP, radni polskich samorządów narodowościowych, polscy i węgierscy przyjaciele PIBiM, Polonusi. Odczytano nadesłany z Warszawy list prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego. Były życzenia, toasty i gratulacje. 

inf.wł, fot. B.Pál

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony