biglogo archivum

 

W słoneczny dzień, 14. października 2023r. w Balatonboglár na ścianie Domu Polsko-Węgierskiej Przyjaźni (Dom Kultury im. Béla Varga) dawniejszego polskiego Liceum i Gimnazjum odsłonięta została tablica pamiątkowa ks.Béli Vargi, patrona Polaków uchodźców w czasoe II wojny światowej.

Na uroczystym odsłonięciu przybyłych gości powitał Miklós Mészáros burmistrz

Balatonbogláru, a przemówienia wygłosili: kś Gábor Vajda proboszcz parafii w

Balatonboglár, József Attila Móring komisarz rządowy, poseł do parlamentu, dr

Zsolt Neszményi nadżupan (főispán), dr Ewa Rónayné Słaba rzecznik

narodowości polskiej, dr Géza Cséby konsul honorowy RP, János Kollár

wiceprezes Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego, Anna Koltay reżyserka,

Katalin Gera rzeźbiarka, autorka portretu Béli Vargi.

Po odsłonięciu tablicy marmurowej z płaskorzeźbą portretem Béli Vargi odbyło

się składanie wieńców. Tablicę poświęcił były proboszcz Balatonbogláru László

Várnai. 

Foto - po odsłonięciu tablicy: ( od lewej strony) – dr Neszmélyi Zsolt, dr Cséby Géza,

Móring József Attila, Gera Katalin, Kollár János, Koltay Anna, kś. Vajda

Gábor, Mészáros MÍiklós, dr Rónayné Słaba Ewa.

 

Inf. wł.fot.G.Cs.

 

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony