biglogo archivum

W niedzielę 15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe.

Na terytorium Węgier utworzono jeden obwód wyborczy. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 316 jest Budapeszt. Lokal wyborczy znajduje się będzie w siedzibie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie przy Városligeti fasor 16. (wejście od Bajza utca). Głosowanie odbędzie się będzie w godzinach 7:00-21:00.

Do wzięcia udziału w głosowaniu konieczne jest wylegitymowanie się ważnym polskim dowodem osobistym lub paszportem.

Ze względu na to, że lokal wyborczy mieści się w siedzibie placówki dyplomatycznej, która podlega zaostrzonym przepisom w zakresie bezpieczeństwa, przed wejściem do lokalu upoważniony personel ambasady może dokonywać kontroli bezpieczeństwa, obejmującej m.in. wylegitymowanie osoby chcącej wejść do środka.

Zabronione jest wnoszenie do lokalu wyborczego broni i innych przedmiotów służących do samoobrony (np. ręcznych miotaczy gazu), przedmiotów ostrych i łatwopalnych, dużych toreb, plecaków, walizek itp. Dozwolone są niewielkie torebki czy saszetki. Przedmioty, których wnoszenie jest zabronione, nie mogą być deponowane na terenie ambasady - należy je pozostawić poza terenem ambasady pod czyjąś opieką. 

Nie ma możliwości rezerwacji terminu głosowania dla osób indywidualnych czy grup, nie ma możliwości wejścia do lokalu wyborczego poza kolejnością. Wejście do lokalu wyborczego odbywa się w kolejności przychodzenia. W lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba osób - osoby oczekujące będą niestety musiały poczekać w kolejce przed wejściem do lokalu wyborczego.

źródło: https://www.facebook.com/lengyelnagykovetseg

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony