biglogo archivum

 

30 marca z okazji Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy Oddział Nádor zaprosił do salonu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema w Budapeszcie  na promocję książki: „ Stoimy na granicy wyciągamy ręce...”

Książkę zaprezentowali: Imre Molnár – historyk i Miklós István Balázs – dyrektor Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie oraz autorzy: Iván Gyurcsík – były Ambasador Węgier w Polsce i Miklós Mitrovits – historyk, polonista. Książka została wydana przez Wydawnictwo Zgromadzenia Narodowego i Wydawnictwo Sejmowe, a tłumaczenia dokonał Daniel Borzon, który był obecny na prezentacji.

„Celem niniejszej publikacji jest upamiętnienie wydarzeń z przeszłości, które odegrały ważną rolę w historii Węgier i Polski oraz w dwustronnych stosunkach obu państw. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Węgry przyjęły kilkadziesiąt tysięcy polskich uchodźców. Pomoc tę w symboliczny sposób obrazuje przyjaźń Józsefa Antalla seniora i Henryka Sławika.

W 1956 r. narody obu krajów zbuntowały się przeciw reżimowi stalinowskiemu. Narodowe parlamenty Węgier i Polski upamiętniły te wydarzenia i osoby, przyjmując uchwały o identycznej treści w latach 2014 i 2016. W 2014 r. – z okazji 70. rocznicy śmierci Henryka Sławika i 40. rocznicy śmierci Józsefa Antalla seniora, a w 2016 r. – z okazji 60. rocznicy powstania robotniczego w Poznaniu oraz rewolucji w Budapeszcie w obu krajach miało miejsce wiele wspólnych obchodów rocznicowych. Ta dwujęzyczna publikacja prezentuje nie tylko te znaczące wydarzenia historyczne, lecz także zawiera oficjalne dokumenty i wystąpienia parlamentarne oraz najważniejsze przemówienia wygłoszone podczas uroczystości państwowych obu krajów, zorganizowanych z okazji upamiętnienia tych dziejowych momentów historii” – czytamy na obwolucie książki.

Gospodynią spotkania, które rozpoczęto symboliczną minutą ciszy dla uczczenia pamięci o zmarłym 1 marca br. historyku, badaczu polsko-węgierskich kontaktów Károlyu Kapronczay’m, była Z. Monika Molnár-Sagun dyrektor Polskiego Ośrodka Kulturalno – Oświatowego. Wśród gości obecna była kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP na Węgrzech Katarzyna Ratajczak-Sowa, przedstawiciele Polonii m.in. z Budapesztu i Székesfehérváru, Polonofile.

Prowadzący spotkanie przypomnieli, iż 18 lutego br. przypadała 120. rocznica urodzin ks. Béli Varga – niezapomnianego przyjaciela i obrońcy Polaków w czasach II wojny światowej. 19 lutego z tej okazji sprawowane były msze święte w Börcs, Győr, Balatonboglár i w kościele polskim w Budapeszcie. Ponadto w programie trwających przez niemal cały rok obchodów Komitet Pamięci o ks. Béli Varga m.in. zaplanował wystawę organizowaną we współpracy z PIBiM, odsłonięcie tablic pamiątkowych w Balatonboglár i Győr, utworzenie Parku Pamięci w Börcs oraz realizację filmu dokumentalnego o ks. Béli Varga.

   

inf. wł. fot. B.Pál  

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony