biglogo archivum

Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej organizowane wspólnie przez miasta partnerskie Opole i Székesfehérvár oraz Województwo Opolskie i Województwo Grodzkie Fejér – mają już swoją wieloletnią tradycję. Jednak w ostanich 3 latach z powodu pandemii , zarówno one jak i same kontakty były nieco ograniczone. 

W tym roku udało się przezwyciężyć różne, piętrzące sie przeszkody i trudności. Władze i samorząd miasta  Székesfehérvár, razem z władzami i samorządem województwa grodzkiego Fejér, zaprosiły przedstawicieli swoich opolskich odpowiedników do odwiedzenia węgierskiego regionu, by wspólnie wziąść udział w obchodach tego święta oraz ocenić aktualną syytuację pod kątem dalszego rozwoju wzajemnych, bardzo dotąd owocnych kontaktów.

Oto korespondenja Andrzeja Straszewskiego

inf. A.Straszewski, fot. za zgodą www.szekesfehgervar.hu

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony