biglogo archivum

26 lutego Wydawnictwo Próby i Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy zaprosiły do Domu Polskiego w Budapeszcie na spotkanie poświęcone książce Béli Hamvasa pt. „Księga Gaju Laurowego i inne eseje”, o której rozmawiali tłumaczka Teresa Worowska i wydawca Marek Zagańczyk.

Béla Hamvas (1897-1968) Należał do najbardziej oczytanych, najgłębiej i najśmielej myślących ludzi na Węgrzech. Po II wojnie skazany na milczenie, wykluczony z kręgu publikujących, największe dzieła napisał pracując jako robotnik i magazynier na wielkich budowach socjalistycznych. Są u niego starożytni Grecy, autorzy ksiąg niepokoju, jak Montaigne, Kierkegaard czy Rilke, są malarze, jak Bruegel, a także ptaki, drzewa, gwiazdy oraz letnie i zimowe krajobrazy. W jego szkicach, pisanych z wiedzą filozofa i lekkością poety, przegląda się dawny i współczesny świat. Autorką polskojęzycznego przekładu Księgi Gaju Laurowego i innych esejów jest znana tłumaczka literatury, Polka żyjąca na Węgrzech Teresa Worowska m.in. autorka przekładów utworów:  Sándora Máraiego, Pétera Esterházyego, Gyuli Krúdyego, za wieloletnią pracę otrzymała Szablę Balassiego, nagrodę polskiego Pen Clubu, nagrodę Zaiksu i tak zwaną Wielką Nagrodę Tłumacza im. Bálinta Balassiego. 

Książka Béli Hamvasa „Księga Gaju Laurowego i inne eseje” po polsku w przekładzie Teresy Worowskiej ukazała się w 2022 roku w Wydawnictwie Próby. 

Niedzielne bardzo interesujące spotkanie literackie w budapeszteńskim Domu Polskim obok tutejszej Polonii, Polonofilów i gości z Polski  zaszczycili swą obecnością: kierownik Wydziału Politycznego i Ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie Katarzyna Ratajczak-Sowa, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Andrzej Ryszard Kalinowski, Marcin Bobiński, I sekretarz

(Wydział Polityczno –Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie) oraz Béla Adorjáni z węgierskiego wydawnictwa Eurohand. Fragmenty esejów Béli Hamvasa odczytała Barbara Virágh.

  

Inf. wł. fot. B.Pál

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony