biglogo archivum


Instytut De Republica uruchamia drugą edycję programu stypendialnego dla młodych humanistów. Na uczestników czeka wsparcie finansowe, cykl semestralnych spotkań oraz wyjazd na Szkołę Letnią. Zgłoś swój projekt – masz czas tylko do 20 listopada!

Joseph Conrad Fellowship to kompleksowy program stypendialny. Obejmuje kilka elementów:

·         realizację przez uczestników własnych projektów naukowych oraz artystycznych;

·         comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł brutto; 

·         cykl wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli świata kultury i nauki; 

·         Szkołę Letnią, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami w grupach warsztatowych, prowadzonych przez tutorów; 

·         recenzowaną publikację tekstu przygotowanego w czasie trwania Programu w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.


Zapraszamy wszystkich studentów i twórców (do 35 r.ż.) zainteresowanych szeroko pojętą humanistyką. Głównym tematem roku akademickiego 2022/2023 będzie: WIEK XIX I NOWOCZESNA FORMA POLSKA.

Uczestnicy, poza regularnym wsparciem finansowym, otrzymają możliwość udziału w wykładach oraz zamkniętych seminariach, w trakcie których wspólnie będą poznawać, a następnie poddawać krytyce idee i zjawiska kształtujące przemiany paradygmatu formy polskiej.

W trakcie dwóch semestrów eksplorowane będą następujące obszary tematyczne:

CIAŁA POLSKI ROZEBRANEJ. O otchłani, którą były zabory, oraz ścieżkach, którymi polska kultura próbowała się z niej wydostać. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: Czy Konstytucja 3 maja otworzyła jedną z takich ścieżek? Czy powstania narodowe były wyrazem świadomości otchłannej? Czy literatura romantyczna była samopoznaniem? I co to w ogóle znaczy: rozebrana Polska? Mamy niejasne przekonanie, czym jest polski duch – ale czym jest polskie ciało? Jak się z nim komunikuje, jak się je kontroluje i chroni?

FANTAZMATY MIASTA I WSI. O dwóch bohaterach wieku XIX: mieście i wsi, czy raczej – wyobrażeniach, jakie o nich wytworzyliśmy. Miasto jako przestrzeń historii – krajobraz rozpędzonej techniki, scena życia społecznego, architektoniczna makieta nowoczesności. Z kolei wieś, ponownie odkryta przez historię ludową, jest przestrzenią, gdzie realne i fantastyczne miesza się bardziej niż kiedykolwiek. Czym tak naprawdę jest polska wieś, kto ją zamieszkuje i kto o niej opowiada?

LABORATORIUM POLSKIEJ DUSZY. Czyli jak wymyślano nową formę polską. Jak Paryż, Rzym i inne miasta Europy stały się laboratoriami, w których twórcy emigracyjni eksperymentowali z polską duszą? Czego pragnęli się pozbyć, a co ocalić? O jakiej przyszłości marzyli? Czym w takiej perspektywie była nowoczesność: traumą czy terapią?

WIDMA I UPIORY NOWOCZESNOŚCI. Czyli o tym, co nowoczesność wyparła. Jakich żywiołów modernizacja nie zdołała opanować, jakich obszarów ludzkiego doświadczenia nie potrafiła nazwać i opowiedzieć? Wyruszymy w poszukiwanie widm i upiorów, które projekt nowoczesności skrywał, o których milczał, a gdy je odkrywał – reagował na nie lękiem albo przemocą.

W nowym roku wracamy do wieku, w którym urodził się i żył Joseph Conrad. Ten wybitny pisarz jest dla nas przede wszystkim jednym z pierwszych świadków i kronikarzy nowoczesnego świata. Więcej – Conrada postrzegamy jako wynalazcę języka zdolnego ten nowy świat opisać. Zadaniem Joseph Conrad Fellowship jest podążać tą samą ścieżką – poznawać nowe języki, narracje i kategorie opisu, testować je i dzięki temu lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM programu stypendialnego, zaś zdecydowanych na wzięcie udziału do wypełnienia oraz przesłania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Materiały do POBRANIA

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Kontakt:
Alina Piekarz
Instytut De Republica
+48 609 605 083
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www.iderepublica.pl  

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony