biglogo archivum

7 grudnia w Budapeszcie zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski. Zebranie było prawomocne uczestniczyło w nim 10 radnych. Między innymi wysłuchano sprawozdania przewodniczącej samorządu z działalności OSP w okresie pomiędzy zebranami plenarnymi.

Samorząd ponownie funkcję dyrektora Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego powierzył Zdzisławie Monice Molnárné Sagun. Przyjęto programy pracy Urzędu OSP oraz Komisji Finansowej i Komisji ds. Kultury, Młodzieży i Sportu. Dyrektorzy Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech i Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum złożyli sprawozdania z działalności programowej i gospodarki finansowej w/w instytucji. Ponadto omawiano dodatki dla pracowników zatrudnionych w biurze Urzędu OSP, sprawy związane z finansowaniem kampanii wyborczej rzecznika parlamentarnego i delegowaniem przedstawiciela samorządu do Narodowej Komisji Wyborczej ( NVB), a także o planie zarządzania majątkiem samorządu. Przewiduje się, że kolejne zebranie plenarne OSP odbędzie się końcem stycznia lub początkiem lutego przyszłego roku. Dalsze szczegóły dotyczące przebieg zebrania znajdują się w protokole z tego zebrania, który w niedługim czasie będzie dostępny na stronie: www.lengyelonkormqanyzat.hu

inf. wł. fot. Endre Bóka  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony