" Ja dr Csúcs László Györgynő ślubuję dochować wierności Państwu Węgierskiemu i Ustawie Zasadniczej Węgier, przestrzegać jej praw i wymagać od innych ich przestrzegania. Obowiązki rzecznika mniejszości narodowej wykonywać będę dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg !
Budapeszt 6 maja 2014 roku."

6 maja w siedzie Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego w Budapeszcie na ręce marszałka tutejszego parlamentu odbyło się uroczyste zaprzysiężenie rzeczników 13 narodowości osiadłych na Węgrzech, wśród nich rzecznika spraw polskich, którym jest dr Csúcs László Györgynő, obecna przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Narodowości Polskiej na Węgrzech.

( źródło: https://www.facebook.com/#!/polonia.hu )

 

 

Początek strony