nyitomontazs

logo mobil

UWAGA !

Informujemy, że zaplanowane w dniach 19-23 marca 2020 r. na Csepelu uroczystości Dnia Polsko-Węgierskiej Przyjaźni zostały odwołane.  

Karta Polaka 

O Kartę Polaka mogą się ubiegać również Polonusi mieszkający na Węgrzech ! 

Łączy nas modlitwa

Od 2 lutego do 12 września 2020 trwa peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

XI edycja konkursu "Być Polakiem"

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu "Być Polakiem". Szczegóły Konkursu podajemy w załącznikach.

Prasa polonijna

Budapeszt: Niedziela Palmowa 2020 Budapeszt: Niedziela Palmowa 2020

  2020. kwiecień. 04. (sobota)


5 kwietna w kościele katolickim obchodzona jest Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień. W tym roku radosne obchody Niedzieli Palmowej będą miały z konieczności ograniczony wymiar. Wszystko z powodu obostrzeń w gromadzeniu się większej liczby osób zarówno wewnątrz świątyń, jak i w otwartej przestrzeni.

Więcej

Wirtualna wystawa PIBM! Już 6 kwietnia! Wirtualna wystawa PIBM! Już 6 kwietnia!

  2020. kwiecień. 04. (sobota)


Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia naszej najnowszej wystawy "Jan Kiepura & Márta Eggerth – Miłość na scenie. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego”.

Więcej

List Proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech do Polonii List Proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech do Polonii

  2020. kwiecień. 03. (piątek)


Drodzy Siostry i Bracia, Kochana Polonio!                 W tych trudnych dniach trwajmy we wzajemnej solidarności, wspierajmy się wzajemnie szczególnie dbając o naszych seniorów. Dziękuję za podejmowane różne, instytucjonalne czy osobiste, inicjatywy w niesieniu pomocy.

Więcej

Droga krzyżowa w intencji Polonii i Polaków za Granicą Droga krzyżowa w intencji Polonii i Polaków za Granicą

  2020. kwiecień. 02. (czwartek)


Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, odprawi Drogę Krzyżową w intencji Polonii i Polaków za granicą w piątek, 3 kwietnia, o godz. 15.00, w Kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Więcej

Ogłoszenie Ogłoszenie

  2020. kwiecień. 01. (środa)


W związku z epidemią koronawirusa, ze względów bezpieczeństwa Państwa i pracowników, informujemy, że Dom Polski jest zamknięty do odwołania.

Więcej

SZALIK  DLA GENERAŁA BEMA! SZALIK  DLA GENERAŁA BEMA!

  2020. kwiecień. 01. (środa)


Nowy projekt Stowarzyszenia Polonia Nova

Więcej

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie! Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie!

  2020. marzec. 30. (poniedziałek)


W tej trudnej walce, która dzień w dzień testuje naszą cierpliwość i wytrwałość nie jesteśmy sami. Przeczytajcie proszę słowa wystosowane do narodowości polskiej żyjącej w Szolnoku oraz do przyjaciół Węgrów przez pana Jarosława Klimaszewskiego Prezydenta Bielska-Białej, partnerskiego miasta Szolnoka.

Więcej

APEL! APEL!

  2020. marzec. 25. (środa)Z inicjatywy Samorządu Narodowości Polskiej 17. dzielnicy Budapesztu zwracamy się do wszystkich organizacji i samorządów, które mają jeszcze niewykorzystane - z powodu epidemii - fundusze i mogą nimi swobodnie dysponować, aby dołączyły do polonijnej ZBIORKI NA ZAKUP MASEK dla szpitali.

Więcej

LIST Pzewodniczącej OSP LIST Pzewodniczącej OSP

  2020. marzec. 18. (środa)


Z powodu pandemii koronawirusa, a także dostosowując się do zaleceń i decyzji węgierskiego rządu od 17. marca 2020 roku do odwołania zmienia się tryb działania Urzędu Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego, a także podległych mu instytucji tj. Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej, Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego a także Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum. Urząd OSP będzie działał w ograniczonym zakresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. ...

Więcej

Zmiana godzin otwarcia Urzędu OSP Zmiana godzin otwarcia Urzędu OSP

  2020. marzec. 17. (wtorek)


Szanowni Państwo ! Informujemy wszystkich, że ze względu na sytuację kryzysową Urząd Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego od 18 marca 2020 roku do dalszych rozporządzeń zmienia godziny przyjmowania klientów.

Więcej

UWAGA !

Informujemy, że zaplanowane w dniach 19-23 marca 2020 r. na Csepelu uroczystości Dnia Polsko-Węgierskiej Przyjaźni zostały odwołane.

 

Karta Polaka 

O Kartę Polaka mogą się ubiegać również Polonusi mieszkający na Węgrzech ! 

Więcej…

Łączy nas modlitwa

Od 2 lutego do 12 września 2020 trwa peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Więcej…

XI edycja konkursu "Być Polakiem"

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu "Być Polakiem".

Szczegóły Konkursu podajemy w załącznikach.

Więcej…

O Kartę Polaka mogą się ubiegać również Polonusi mieszkający na Węgrzech ! 

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do narodu polskiego i spełnia następujące warunki:
• wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość
i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
• w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
• wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka polskiego i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.  

Osoba, która ma Kartę Polaka:
• może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
• może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
• może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
• może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
• może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
• może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
• może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.
Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyznanie Karty Polaka następuje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jej wydanie lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.
Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.
Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek,
 • aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,
 • oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej wraz z kserokopiami,
 • w przypadku działalności w organizacjach polskich i polonijnych - zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej . Od red. na Węgrzech do wydawania w/w zaświadczeń uprawnione są dwa stowarzyszenia: PSK im. J.Bema i SKP p.w św. Wojciecha.

  W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego można do wniosku dołączyć:

certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

W przypadku małoletnich do wniosku należy również dołączyć:

 • oryginał i kserokopię aktu urodzenia małoletniego,
 • dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią strony
  z danymi osobowymi,
 • oryginał Karty Polaka jednego lub obojga rodziców wraz z kserokopią, w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.

 

 Wykaz organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.

 
szkola polska
 

polski muzeum

 

emet logo 

 

Wcześniejsze wiadomości

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony