allomas 10

20 marca 2017 r. w Békéscsabie świętowaliśmy Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Honorowym gościem uroczystości był pan Marcin Sokołowski – Konsul RP w Budapeszcie.

Małgorzata Leszkó – przewodnicząca Samorządu Polskiego w Békéscsabie powitała licznie zgromadzonych. W przemówieniu nawiązała do historii powstania Dnia Przyjaźni, opierającej się na przeszło tysiącletnich braterskich stosunkach między obu narodami, ( Polska i Węgry w ciągu tak długiego okresu czasu nigdy nie walczyły ze sobą, tylko w trudnych warunkach wspomagały się wzajemnie). Byli wspólni władcy, bohaterowie walczący o wolność obu narodów, oba kraje prowadziły i prowadzą podobną politykę i mają podobną kulturę.
Pan Marcin Sokołowski mówił o pozytywnym znaczeniu współpracy między obu narodami, które zostało ukoronowane w 2007 r. decyzją obu parlamentów, przyjmujących datę 23 marca za oficjalny Dzień Przyjaźni Polsko –Węgierskiej.

Podczas uroczystości wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu chóru im. Chopina. W repertuarze między innymi można było usłyszeć utwory Bárdosa: Dawny taniec, Dana-Dana, Lasockiego: Mazur, Chopina: Wiosnę, Etiudę E-dur. Na zakończenie koncertu wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę ludową: Dzieweczko ze Sląska.

Pan konsul, po uroczystości, wpisał pamiątkowe słowa do albumu Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.

Małgorzata Leszkó

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony