allomas 10

Kluby "Gazety Polskiej", tak jak w poprzednich latach zorganizowały - tym razem już po raz piąty - Wielki Wyjazd na Węgry, aby wspólnie z Węgrami uczestniczyć w uroczystościach święta narodowego.

Polscy goście 15 marca uczestniczyli w oficjalnych obchodach święta upamiętniającego czasy Wiosny Ludów zorganizowanego przy Muzeum Narodowym w Peszcie, a po południu w polsko-węgierskiej uroczystości przy budańskim pomniku gen. J. Bema, gdzie odbyło się złożenie wieńców, wygłoszono okolicznościowe przemówienia m.in. przez przedstawicieli "Gazety Polskiej", CÖKA-CET , prof. Jerzego Snopka, Ambasadora RP w Budapeszcie, oraz władz samorządowych Budapesztu. Wśród gości uroczystości obecne były panie: rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Csúcs Lászlóné Halina oraz przewodniczące samorządów polskich - OSP dr Rónayné Słaba Ewa i SSP dr Dorota Várnai. Spotkanie ubogacił występ polonijnego Zespołu "Polonez" z Budapesztu.

(b. fot.K.Barsi)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony