biglogo archivum

20 stycznia w sali widowiskowej Domu Kultury „Aranytíz” w Budapeszcie odbył się niecodzienny polsko – węgierski koncert charytatywny z którego datki przeznaczono na wsparcie rehabilitacji  dwóch osób:  12 letniego Węgra Krysztiána i 18 – letniej Polki Kingi.

Cieszący się sporym zainteresowaniem wykonany przez młodych śpiewaków operowych wiedeńskiego Stowarzyszenia Passion Artists przepiękny spektakl kolędowo/opreretkowo/baletowy z  barwnymi kostiumami, ciekawą scenografią i pełnymi pasji artystami, przeniósł publiczność w czasy cesarza Franciszka Józefa, a w programie usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy oraz pastorałki, polskie i węgierskie, najsławniejsze utwory dynastii Straussów oraz inne doskonałe arie operetkowe. Widowisko znakomicie ubogaciła para baletowa z Opery Poznańskiej, która m.in. zaprezentowała wiedeńskie polki i węgierskiego czardasza . Artystom akompaniował  kwartet instrumentylny złożony z muzyków Wiener Frühlingsstimmen Symphoniker.

Organizatorami koncertu byli: Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, Polska Parafia Personalna na Węgrzech, Oddział POKO ( Óhegy 11), zaś patronat honorowy sprawowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP Elżbieta Rafalska, którą na koncercie reprezentowała pani podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska i pani Márta Gedeon-Snopek małżonka ambasadora RP na Węgrzech. Wśród gości koncertu obecni byli członkowie rodzin obdarowanych,  panie dr Csúcs Lászlóné Halina – rzecznik narodowości polskiej w ZN RW , dr Rónayné Słaba Ewa – przewodnicząca OSP na Węgrzech, dyrektor IP Joanna Urbańska i wiceburmistrz Óbudy ( III dz. Budapesztu) Viktória Kelemen, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztof Grzelak SChr,   prezesi organizacji polonijnych, polscy samorządowcy, przedstawiciele szkół, Polonia i jej węgierscy przyjaciele.

Program zrealizowano w ramach projektu NEA.

(red. fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony