9 kwietnia 2021 w Segedynie  odszedł na zawsze o. Bogdan Adamczyk OFM Conv, polski franciszkanin, który pracował wśród węgierskich wiernych, przede wszystkim w Miskolcu i Segedynie.

15 lipca 1991 r. po ukończeniu studiów w seminarium w Krakowie przyjechał na Węgry, kontynuował studia teologiczne w seminarium diecezjalnym w Egerze. Większość życia zakonnego spędził na Węgrzech, z którymi był duchowo bardzo związany, tu spełniał swoją życiową misję, a jej motto, które mu przewodziło, zapisane zostało na Jego  obrazku prymicyjnym: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.” (Rdz 12, 1) i było streszczeniem życia  Misjonarza, który poza granicami ojczyzny spełniał posługę duszpasterską. Był tam, gdzie poprzez pracę najlepiej mógł służyć darami, które otrzymał od Pana.

Ojciec Bogdan Adamczyk OFM Conv urodził się w Polsce w Limanowej, w wieku 56 lat w Segedynie na Węgrzech odszedł do domu Ojca. Zabrała Go pandemia.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym !

inf. wł.