Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech  zaprosił dzieci i młodzież szkolną, 23 listopada na  Polsko-Węgierski Dzień Sportu i Festyn Rodzinny, który odbywał się na lodowisku przy ulicy Ihász  na

Kőbánya.  

W programie między innymi  przewidziano  programy sportowe prowadzone przez zawodowych trenerów.

Program został zrealizowany dzięki wsparciu grantowemu  polskiej Fundacji „ Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz węgierskiego Funduszu Rządowego im. G. Bethlena.

(inf. b. fot. E.Bóka)