biglogo archivum

21 września 2019 roku dr Konrad Sutarski, członek naszej polonijnej społeczności,  polski poeta i  pisarz żyjący na Węgrzech ukończył 85 lat, z tej okazji 24 września w Muzeum Literatury im. S. Petőfiego w Budapeszcie odbył się benefis na który m.in. przybyli przedstawiciele węgierskiego świata kultury, poeci, pisarze, tłumacze, polscy i węgierscy przyjaciele Jubilata, przedstawiciele Polonii z przewodniczącym OSP Zsoltem Bátorim na czele i pracownikami Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum oraz dyrektor OSP.

Obecny był wicemarszałek Zgromadzenia Narodowego Węgier Sándor Lezsák, Ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką i Géza Szőcs, pisarz, poeta prezes węgierskiego PEN Clubu, a także prezes Związku Literatów Węgierskich János Szentmártoni.  Podczas benefisu zaprezentowane zostały najnowsze książki K.Sutarskiego  " Az emberi ellenállás staciói" (Stacje ludzkiego sprzeciwu) i " Lengyelország és Magyarország Európa védelmében", a także odbyły się rozmowy " okrągłego stołu" z udziałem m.in. dr Gézy Cséby, poety i pisarza, konsula honorowego Polski w woj. Veszprém Zala, prof. dr hab. Lóránta Kabdebó, krytyka literackiego, prof. dr hab. Róberta Hermanna, historyka i Zoltána Pósa pisarza. Wiersze i prozę Jubilata przedstawił znany aktor węgierski Sándor Lukács, a całość ubogacił m.in. muzyką Chopina młody polski pianista Łukasz Piasecki.  Konrad Sutarski zadebiutował jako poeta w latach 50. w Poznaniu od 1965 roku mieszka i tworzy na Węgrzech Sutarski jest też działaczem polonijnym. W 1995 roku został pierwszym przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech (obecnie Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech) i pełnił tę funkcję w latach 1995-1999 oraz 2001-2007. Stworzył też w 1998 roku Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii, które potem przekształciło się w Polski Instytut Badawczy i Muzeum. Placówka zajmuje się stosunkami polsko-węgierskimi i historią węgierskiej Polonii.

W 2017 roku Sutarski znalazł się w gronie laureatów węgierskiej nagrody rządowej przyznawanej przedstawicielom mniejszości narodowych żyjących na Węgrzech, a także nagrody "Pro Cultura Minoritatum Hungariae".  Otrzymał je za pracę włożoną w organizowanie instytucji kulturalnych i naukowych Polaków żyjących na Węgrzech. Za pracę literacką został uhonorowany nagrodami Gábora Bethlena i Attili Józsefa.

(b. fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony