biglogo archivum

W dniu 1 września, w 80. rocznicę wybuchu w Polsce II wojny światowej, na cmentarzu Farkasrét w Budapeszcie, przy grobach wybitnych przyjaciół Polski i Polaków z tamtych lat - dr Józsefa Antalla (seniora) , płk Zoltána Báló i płk Lóránda Utassy, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne  im. J. Bema na Węgrzech zorganizowało uroczystość wspomnieniową, w której udział wzięli przedstawiciele dyplomacji z ambasadorem RP na Węgrzech prof. Jerzym Snopkiem i attaché obronności płk Tomaszem Trzcińskim, a także Joanną Urbańską i Dominiką Teske dyrektor i wicedyrektor Instytutu Polskiego  na czele.

Obecny był parlamentarny sekretarz stanu ds. obrony  narodowej  Węgier Szilárd Németh.  Reprezentowane było Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Stowarzyszenie PWP z Érdu, samorządy narodowości polskiej z wiceprzewodniczącą Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Małgorzatą Soboltyński ( na zdjęciu), szkoły polskie na Węgrzech w osobach ich dyrektorek pań Beaty Mondovics i Anny Láng. Z Polski przybyła  Zofia Lang przedstawicielka  Warszawskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. dr Józsefa Antalla seniora. Tradycyjnie obecni byli członkowie rodziny dr Józsefa Antalla (seniora) i wnuczka płk Zoltána Baló. Modlitwę wygłosił ks. Maciej Józefowicz. W czasie uroczystości głos m.in.zabrał prof. Jerzy Snopek ambasador Polski na Węgrzech i minister Szilárd Németh. Odczytano ( tekst w załączeniu) list skierowany do uczestników obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na budańskim  cmentarzu Farkasrét, od sprawującego patronat honorowy nad budapeszteńską uroczystością ministra Obrony Narodowej RP pana Mariusza Błaszczaka, a całości podniosłego charakteru nadawała obecność asysty honorowej Wojska Węgierskiego i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej  Legionu Wysockiego.

Podczas tak bardzo trudnej próby, jaką była II wojna światowa, Węgrzy i Polacy zdali egzamin z przyjaźni. Bardzo wielu naszych rodaków, którzy znaleźli się na emigracji, zawdzięczało ocalenie Węgrom. Uroczystość na budańskim cmentarzu była oddaniem im pamięci i świadectwem  przyjaźni dwóch narodów.

(b. fot. B.Pál)

 

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony