Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 22 sierpnia 2019 roku przestało bić serce naszego drogiego przyjaciela Leszka Cupera, członka Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Jana III Sobieskiego w Győr i działającego przy nim Polskiego Chóru Kameralnego „Akord” oraz gitarzysty orkiestry „Határtalan Dallamok” działającej w Győr przy chórze o tej samej nazwie.

Leszek od 13 kwietnia 1984 roku pracował w Fabryce „RÁBA” Magyar Vagon- és Gépgyár, z której odszedł prosto do nieba podczas swojej ostatniej, nocnej zmiany.

Cześć jego pamięci!

Pogrzeb odbędzie się dnia 2 września (poniedziałek) o godzinie 14:00 na cmentarzu Nádorvárosi köztemető, Nagy Imre utca (Régi ravatalozó). 

W imieniu PSK im. Jana III Sobieskiego

Przewodnicząca

Anna Németh