biglogo archivum

28 lipca 2019 roku oficjalnie po raz 25 -ty  na drenczańskim wzgórzu, przy kaplicy gdzie kiedyś stał kościół p.w. Apostołów św.Szymona  i Judy Tadeusza, a w 1994 roku postanowiono polską kapliczkę, przy ołtarzu spowitym zielenią Parku Narodowego Aggtelek odbył się doroczny odpust polonijny.

Przybyli nań potomkowie Drenczan, ich węgierscy przyjaciele, goście z Polski wśród nich dumnie ze sztandarami górale ze Związku Podhalan z oddziałów w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej, goście z Białki Tatrzańskiej z proboszczem Parafii Swiętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ks. Janem Byrskim i starostą Powiatu Tatrzańskiego Piotrem Bąkiem, przedstawiciele polskich samorządów narodowościowych z Węgier przede wszystkim z woj. BAZ, ale także z Szolnoku, Pécsu, Egeru i Budapesztu z przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Zsoltem Bátorim oraz rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słabą Ewą. Obecni byli przedstawiciele polonijnych instytucji,  organizacji poloninych PSK im. J.Bema na Węgrzech,  SKP pw. św.Wojciecha, Stowarzyszenia Polonia Nova , Stowarzyszenia im. J.Piłsudskiego z Győr, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznego Legionu Polskiego oraz drużyna węgierskich łuczników. 

Odpust rozpoczęły uroczyste powitania.  Głos zabrał przewodniczący OSP Zsolt Bátori, który podkreślił znaczenie poszanowania przeszłości przodków dla zachowania tożsamości narodowej. Mówił także o wadze jedności polonijnej.

Wystąpienie wygłosiła także  rzecznik parlamentarna dr Rónayné Słaba Ewa.

Następnie odbyła się polsko-węgierska msza święta odpustowa sprawowana pod przewodnictwem ks. Zoltána Bukoveszkyego proboszcza miejscowej parafii w asyście proboszcza  Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. przy współudziale księży Jana Byrskiego - proboszcza z Białki i Alajosa Takácsa z Sajószentpéter. Polski Instytut Badawczy i Muzeum przywiozł do Derenku wystawy o historii Derenku i kobietach w polsko-węgierskiej historii. 

Na cmentarzu po krótkiej modlitwie za dusze spoczywających tam Drenczan złożono wieńce i kwiaty, a na polanie obiadem przyjmowano gości, zaś na scenie plenerowej wystąpili polscy górale z zespołu "Jaworcanie" ze Szczawnicy,  miejscowa "Polska Drenka" i Pincegazdák Dalárdaja z Emőd. A przy tym wszystkim oficjalne i mniej oficjalne rozmowy  i ciągle powracające pytania czymże po ponad 300 latach jest spisko-derencka tożsamość i jak po zbliżających się wyborach samorządowych potoczą się losy derenckiej spuścizny ? 

Organizatorami odpustu tradycyjnie byli  Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy na Węgrzech i Samorząd Polski w Sajószentpéter przy wsparciu SNP z Emőd, Edelény, Ládbesenyő, Miskolca, Múcsony, Szögligetu oraz XI dzielnicy Budapesztu, a także przewodniczącego Sejmiku Województwa BÁZ, węgierskich samorządów z Szögliget  i Emőd oraz osób prywatnych. Tegoroczny odpust odbył się dzięki finansowemu wsparciu Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, Ministerstwa Zasobów Ludzkich Węgier i Funduszu Narodowego im. Gábora Bethlena.

(b. fot. B.Pál)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony