12 lipca w Budapeszcie na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Obecnych było 9 radnych, którzy przyjęli
sprawozdanie finansowe za rok 2018 z działalności OSP i podległych mu instytucji. 

Ponadto radni po zapoznaniu się z dotychczasowymi dokumentami ( umowami, ekspertyzami rzeczoznawców ) związanymi z powstaniem i wynikającymi kosztami
z przebudowy budynku Ośrodka Oświatowego w Balatonboglár, potwierdzili przejrzystość i celowość podjętych działań i wydatkowanych kwot, uznali, że należy prace te kontynuować i czynić starania związane z pozyskaniem brakujących funduszy na przewidziane projektem prace.

(b.)