biglogo archivum

22 czerwca w Budapeszcie odbyły się obchody święta węgierskiej Polonii  organizowane przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, zwyczajowo w okolicy  święta św. Władysława, od 1996 roku patrona osiadłych na Węgrzech Polaków.

 Tegoroczne obchody rozpoczęła msza święta w bazylice św. Stefana w V. dzielnicy Budapesztu, sprawowana przez jej proboszcza ks. biskupa Györgya Snella  w asyście proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka TChr. 

Dostojeństwa mszy nadawała obecność  pani Małgorzaty Radwan-Vass kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady  RP na Węgrzech oraz dwóch konsuli honorowych Polski na Węgrzech dr Karola Biernackiego i dr Gézy Cséby, dyrektor budapeszteńskiego Instytutu Polskiego Joanny Urbańskiej, Zoltána Csallóközi doradcy wicepremiera Węgier Zsolta Semjéna, Richarda Tircsi kierownika Działu Narodowościowego w Kancelarii Premiera Węgier, dr Ewy Rónayné Słabej rzecznika narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, przedstawicieli polskich samorządów narodowościowych i organizacji cywilnych na czele z paniami Korinną Wesolowski prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema i Moniki Molnár prezesa Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha jednocześnie dyrektora POKO. Obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN I kadencji dr Csúcs Lászlóné Halina.  Po mszy świętej nastąpiła część oficjalna uroczystości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili:  Małgorzata Radwan-Vass – wiceambasador RP na Węgrzech i Zsolt Bátori, gospodarz uroczystości, przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, który między innymi powiedział:

„Postać naszego wspólnego bohatera, króla św. Władysława dlatego jest tak ważna dziś dla nas, ponieważ będącej w kryzysie  tożsamości Europie wytycza kierunek Jego niezłomna tożsamość, jego życie i dokonania. Postać  Św. Władysława przeciwstawia się dzisiejszej mentalności znieważania rodzimej  kultury, przeszłości i przyszłości. Dziedzictwem naszego wielkiego króla jest odważna siła twórcza i wartość miłości chrześcijańskiej. Zamiast poddania się samoobrona, zamiast nieodpowiedzialności przyjmowanie odpowiedzialności. I w końcu duma narodowa”. 

Podczas uroczystości odczytano list prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie  Dariusza Bonisławskiego, a następnie odbyła się ceremonia wręczenia dorocznych nagród polonijych. 

W tym roku Ogólnokrajowy Samorząd Polski nagrodę św. Władysława przyznał dr Karolowi Biernackiemu , nagrody "Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii" otrzymali: Polsko-Węgierska Dalárda z Nyíregyíháza, Béla Pauer z Budapesztu i Péter Kovács z Vámosmikola. Nagrodę młodzieżową przyznano Marcelowi Krajewskiemu. Ponadto okolicznoście listy gratulacyjne  wręczono współtwórczyniom „Dalárdy” paniom Wiesławie Bárkány, Pappné Szabó Ella i dr. Széles Csabáné Dvorszki Magdolnie. 

Część oficjalną święta prowadziła Tünde Trojan, a całość ubogacała muzycznie kapela Beskidek z Bielska Białej i asysta „Legionu Polskiego”.   23 obchody Dnia Węgierskiej Polonii zakończyło świąteczne  przyjęcie w podziemiach bazyliki.

 

 (b. fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony