biglogo archivum

7 czerwca w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie z udziałem naukowców polskich i węgierskich odbyła się konferencja naukowa nt. "Od radości do dramatu. Lata 1918-1920 w odbiorze polskim i węgierskim.

Konferencję otworzył i w imieniu Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech gości przywitał przewodniczący Zsolt Bátori. Prof. Radosław Zenderowski z UKSW mówił nt. " Od państwa multietnicznego do państwa monoetnicznego. Bilans polskich i węgierskich doświadczeń 1918-2018. Zsolt Náday z ELTE zajął się węgierską historiografią o Spiszu na przełomie XIX i XX w. na podstawie wybranych syntez. Prof. Jacek Wojnicki z UW wygłosił wykład nt. " Między liberalizmem a autorytaryzmem: stulecie dziejów ustrojowych Węgier 1918-2018. "zapomniana alternatywa: dyskucja o polskim samookreśleniu w Monarchii Austro-Węgierskiej podczas I wojny światowej 1817-1918" była tematem wystąpienia Bari László Bence z CEU. Dr Aleksandra Sylburska z UŁ mówiła nt.: " Polscy dyplomaci wobec węgierskich legionistów w okresie międzywojennym i po zakończeniu II wojny światowej. Wykład Fruzsiny Sulics z PPKE dotyczył zbioru plakatów i drobnych druków z okresu

1918-1920 w Państwowej Bibliotece Széchenyiego, a Pauliny Chrząszcz i Emilii Rydel ( obie panie z Instytutu im. Pileckiego) krytycznej analizy dokumentów Związku Legionistów Polskich w perspektywie teorii historii wzajemnych oddziaływań, zaś Pétera Bedőka ( PPKE) teoretycznego porównania stosunków polsko-litewskich i węgiersko-chorwackich od I wojny światowej do konferencji pokojowych ( 1914-1920). Z Rosji z Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego przybył dr Aleksander Sielicki, który mówił na temat: " Z Kaukazu Północnego do odrodzonej Polski. Losy wybranych rodzin", a Balázs István Miklós (ETLE, PIBM) zajmował się fragmentami z późniejszej oceny systemów politycznych stworzonych na Węgrzech między 1918-1920. Wszystkie te wykłady zostaną opublikowane w przygotowywanej przez PIBiM książce, której wydanie planowane jest na jesień br. Wsparcia finansowego do realizacji projektu budapeszteńskiemu Polskiemu Instytutowi Badawczemu i Muzeum udzielił warszawski Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

(inf.fot.b.) 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony