Szanowni Państwo! 

Pragnę poinformować, że decyzjami radnych na posiedzeniu Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego w dniu 25 maja zostały przyznane nagrody polonijne następującym osobom:

 

       dr Karol Biernacki

 

      Polsko-Węgierski chór „Dalárda” z Nyíregyháza

      Béla Pauer

      Péter Kovács

 

      Marcel Krajewski

 

Wszystkim nagodzonym dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz węgierskiej Polonii oraz życzymy dalszych sukcesów.

Z poważaniem 

Zsolt Bátori
przewodniczący