Konrad Sutarski, który ma dwie Ojczyzny, był gościem Polsko-Węgierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Érd 8 maja 2019 roku. (Współorganizator i miejce spotkania Biblioteka Miejska im. Zoltána Csuka).

Jak powiedziała Klára Bazsóné Megyes prezes, trudno jest określić „rodzaj” wieczoru. Można go nazwać prezentacją twórczości, wykładem, prezentacją książki. Uczestnicy spotkania skicowo zapoznali się z dorobkiem autorskim pana Sutarskiego i wysłuchali „wykładu” na temat wspólnych wątków w polsko-węgierskiej historii. Odbyła się więc prezentacja książki pt. Historia Polski z aspektami węgierskimi. Rozmowę z „nieprofesjonalnym historykiem” na temat w/w książki prowadziła Klára Megyes Bazsóné (abolwentka Wydziału Historii na Uniwersytetcie w Budapeszcie).

Dla członków stowarzyszenia wykład nie był absolutną nowością, ponieważ w 15-letniej historii stowarzyszenia członkowie wzięli udział w 17 wyjazdach studyjnych do Polski, zwiedzili dość dokładnie południową część Polski, a 8 wyjazdów studyjnych  miało na celu odwiedzenie  polskich miejsc pamięci zwłaszcza w miejscowościach, w których działały obozy dla  polskich uchodźców podczas II. wojny światowej, jak również na terenie dzisiejszej Słowacji i Partium w Rumunii.

Podczas tych wypraw krajoznawczo-turystycznych wiadomości zawarte w książce K. Sutarskiego często były tematem przekazu. Jednak takie podsumowanie jest bardzo pomocne dla każdego. Uczestnicy wiczoru zapoznali się książką historyczną, a pan K. Sutarski mówił również o najbardziej aktualnych tematach, ilustrując wskazaniem miejsc wydarzeń na mapie.

Książkę K. Sutarskiego pt. Historia Polski z aspektami węgierskimi i inne publikacje, polecam i Polakom, i Węgrom z całego serca, gdyż jest bardzo intersująca, bogato ilustrowana. 

Podczas spotkania była mowa również o najnowszym tomie poezji K. Sutarskiego „Stacje ruchu oporu”. Autor wyznał, iż na pewne tematy lepiej i głębiej można wypowiedzieć sie w wierszu.  Te właśnie zostały zebrane w w/w tomie, jak również artykuły, w których wyrażona jest troska autora o losy obydwu narodów.

Lajos Dózsa – laureat nagrody Kazinczyego - przeczytał kilka wierszy Gościa.

W dobrym nastroju uczestnicy wieczóru mogli porozmawiać z autorem, życząc mu dobrego zdrowia i siły do dalszej pracy.

Bazsóné Megyes Klára

Tłumaczenie:  Sebestyénné Majchrowska Ewa

Fot. Szabó Andrea