Polonista, historyk, poeta, tłumacz literatury pięknej prof. István Kovács 15 marca 2019 roku w dniu święta narodowego Węgier,  między innymi za umacnianie polsko-węgierskich kontaktów historycznych i kulturalnych uhonorowany został nagrodą Széchenyiego.

Gratulujemy!